Verdeling subsidie van gemeente Utrecht in 2017

Vanaf 2013 is de aanvraag van de subsidie bij de gemeente Utrecht centraal belegd bij de Regio. Ook de verantwoording van de subsidie loopt via de Regio.

De gemeente heeft de regels vastgelegd in een subsidieregeling: Subsidieregeling Scouting activiteiten gemeente Utrecht (collegebesluit van 26 juni 2012).

Bij het vaststellen van de subsidie per groep wordt rekening gehouden met huisvestingskosten en het aantal jeugdleden.

Herziening van de verdeling in 2017

De kosten voor huisvesting zijn beschreven in de subsidieregeling.

Voor het vaststellen van de verdeling van de subsidie over 2017 wordt het gemiddelde aan kosten voor huisvesting gebruikt over de jaren 2013, 2014 en 2015 in plaats van 2009, 2010 en2011.

Graag ontvangt de Regio een opgave van de kosten van huisvesting die voldoet aan de subsidieregeling. De verantwoordelijkheid voor een opgave van de juiste kosten van huisvesting ligt bij de groep en haar kascommissie.

Het aantal jeugdleden 2016 neemt de Regio volgens afspraak over uit SOL.

Uitbetaling subsidie

In februari wordt de voorlopige berekening gedeeld. Zo nodig wordt eerst een voorschot uitbetaald.  De uitbetaling van de subsidie:

  • 35% februari;
  • 25% april, mits het jaarverslag is ingeleverd;
  • 20% aug, mits de begroting is ingeleverd;
  • 20% november.

Bespreking van de verwerking en plannen

Op donderdag 09-02-2017 bespreken we onderling met de groepen de verdeling van de subsidie en de plannen van de gemeente.

Op donderdag 23-02-2017 bespreken we de plannen  met de gemeente.

De besprekingen zijn in het Scoutcentrum Utrecht en beginnen om 20:00 uur.

Download PDF