Boost het scoutingspel in je groep

Uitdaging in alle speltakken
In het Scoutingprogramma zit een logische opbouw van jong tot oud. Dat noemen we een ‘doorlopende leerlijn’. Zo worden jeugdleden naarmate ze ouder worden elke keer weer uitgedaagd hun eigen grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan die passen bij hun ontwikkeling.
De doorlopende leerlijn omvat diverse elementen die met elkaar samenhangen. Zo is er, naarmate de jeugdleden ouder worden, steeds minder begeleiding rondom programmering van de activiteiten en de organisatie van de speltak.

Project Spelkwaliteit
Scouting Nederland ontwierp speciaal voor praktijkbegeleiders een methode om de spelkwaliteit van je groep onder de loep te nemen. Binnen onze regio stellen we de bijeenkomsten ook open voor andere belangstellenden met een functie binnen de Scoutinggroep. Na het bijwonen van deze bijeenkomsten ben jij dé spelspecialist binnen je groep.
Spelspecialisten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leidingteams om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van het spel en de mogelijkheid om je hier als team en als persoon verder in te ontwikkelen. Het Project Spelkwaliteit biedt allerlei kennis, handvatten en actieve werkvormen die spelspecialisten kunnen inzetten in hun groep. Het project wordt regionaal aangeboden, waardoor de spelspecialisten onderling hun kennis en ervaring kunnen delen en een netwerk met elkaar creëren.

Meedoen aan dit project?
Er zijn 24 plaatsen voor deze bijeenkomsten. Het liefst kom je met 2 personen van je groep
zodat je onderling kunt overleggen. De praktijkbegeleider heeft de bewaking van de spelkwaliteit in zijn functieomschrijving staan. Ook als je geen praktijkbegeleider hebt of bent, ben je welkom.
Tijdens de bijeenkomsten maken jullie samen met 2 landelijke projectmedewerkers
een plan van aanpak voor jullie eigen groep. Na afloop gaan jullie door met de
realisatie van jullie plan, met ondersteuning van de regio en het land.
Wanneer en waar?

– Zondag 14 januari 2018 en zondag 18 februari van 10:00 tot 16:30 uur.
-Het is belangrijk dat je beide dagen deelneemt.
– De bijeenkomsten vinden plaats bij een scoutinggroep in de omgeving van Utrecht.
-Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
-Voor lunch wordt gezorgd.

Aanmelden
Inschrijving gaat via Scouts-Online (SOL).
Volg deze stappen om je aan te melden:
-Log in op sol.scouting.nl
Of via deze link: https://sol.scouting.nl/index.php?task=as_event&action=detailevent&button=&tg=1&evt_id=7160

Download PDF