Boost het scoutingspel in je groep

Uitdaging in alle speltakken In het Scoutingprogramma zit een logische opbouw van jong tot oud. Dat noemen we een ‘doorlopende leerlijn’. Zo worden jeugdleden naarmate ze ouder worden elke keer weer uitgedaagd hun eigen grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan die passen bij hun ontwikkeling. De doorlopende leerlijn omvat diverse elementen die met […]

Verdeling subsidie van gemeente Utrecht in 2017

Vanaf 2013 is de aanvraag van de subsidie bij de gemeente Utrecht centraal belegd bij de Regio. Ook de verantwoording van de subsidie loopt via de Regio. De gemeente heeft de regels vastgelegd in een subsidieregeling: Subsidieregeling Scouting activiteiten gemeente Utrecht (collegebesluit van 26 juni 2012). Bij het vaststellen van de subsidie per groep wordt rekening gehouden […]

Scouting Tekakwitha heeft een speltak welpen

Na afwezigheid van een paar jaar heeft Tekakwitha weer een speltak welpen! Tekakwitha kreeg in korte tijd drie verzoeken om lid te mogen worden en toen is besloten de speltak nieuw leven te geven. De stafleden zijn gevonden die de opkomsten verzorgen. Oproep. Heeft jouw groep een wachtlijst? Is het dan mogelijk om aspirant welpen naar Tekakwitha  te verwijzen? Ook als […]