Oproep nieuwe trainers

De Regio Drie Rivieren Utrecht is op zoek naar enthousiaste trainers voor het regionaal trainingsteam! Het trainingsteam verzorgt onder andere de trainingen voor nieuwe leiding (basistraining), de kamptraining en trainingen voor nieuwe en (meer) ervaren teamleiders. Alle trainingen worden gegeven aan de hand van de kwalificatiekaarten en -eisen van de Scouting Academy. Ben jij minimaal […]

Boost het scoutingspel in je groep

Uitdaging in alle speltakken In het Scoutingprogramma zit een logische opbouw van jong tot oud. Dat noemen we een ‘doorlopende leerlijn’. Zo worden jeugdleden naarmate ze ouder worden elke keer weer uitgedaagd hun eigen grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan die passen bij hun ontwikkeling. De doorlopende leerlijn omvat diverse elementen die met […]

Verdeling subsidie van gemeente Utrecht in 2017

Vanaf 2013 is de aanvraag van de subsidie bij de gemeente Utrecht centraal belegd bij de Regio. Ook de verantwoording van de subsidie loopt via de Regio. De gemeente heeft de regels vastgelegd in een subsidieregeling: Subsidieregeling Scouting activiteiten gemeente Utrecht (collegebesluit van 26 juni 2012). Bij het vaststellen van de subsidie per groep wordt rekening gehouden […]