Tekens van Waardering

< terug

Je kent ze wel. Die vrijwilligers die jaar in jaar uit hun werk doen voor de vereniging. Ongemerkt en bijna vanzelfsprekend. Zij verdienen  erkenning, publiciteit en waardering!

Scouting Vrijwilligers Award

De Regio wil iets extras doen. In 2001 was het internationaal jaar van de vrijwilliger. In dat jaar is de Scouting Vrijwilligers Award voor het eerst uitgereikt.
Hoe deze Award wordt toegekend? De groepen mogen nomineren. Iedereen mag genomineerd worden, dus stafleden uit de Regio, maar ook een ouder van een jeugdlid, een vrijwilliger in de ScoutShop of een contactpersoon bij de gemeente. De Award verlening gaat vergezeld van de nodige publiciteit. De nominee wordt in ieder geval in de bloemetjes gezet. Het bestuur van de Regio wijst een winnaar aan. De Scouting Vrijwilliger Award betekent naast een oorkonde ook iets tastbaars.
De Award wordt meestal bij de afsluiting van dit seizoen uitgereikt. De leden van de organisatie van de Award verlening zijn uitgesloten van deelname.

De Scouting Vrijwilligers Award vraag je aan via de helpdesk.

Waarderingstekens

Scouting kent het bronzen, zilveren en gouden waarderingsteken. Dan moet je langdurig (tenminste tien jaar) iets voor de groep (brons) en daarna (tenminste tien jaar) op regioniveau iets hebben betekend (zilver) of op landelijk niveau (goud).

De waarderingstekens vraag je tijdig – drie maanden van te voren – via de helpdesk van de Regio aan bij het service centrum van Scouting Nederland.

Onderscheidingen van de stad Utrecht

De Speld van de stad Utrecht wordt toegekend aan personen die zich langdurig (minimaal twintig jaar) op buitengewone wijze (bestuurlijk) voor Utrecht hebben ingezet op kerkelijk, cultureel, sociaal maatschappelijk of sportief gebied .

De stadsmedaille wordt toegekend aan personen die langdurig (minimaal twintig jaar) in bestuurlijke functies op breed maarschappelijk terrein voor de stand verdienstelijk hebben gemaakt.
Functies binnen Scouting dragen bij om iemand in aanmerking te laten komen voor een dergelijke onderscheiding.

Koninklijke Onderscheidingen

Ter gelegenheid van de verjaardag van zijne Majesteit de Koning worden elk jaar Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Iedereen kan worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de kandidaat woont.

Misschien ken je wel iemand die een ‘lintje’ verdiend. Iemand die zich al jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of sportief terrein.

Functies binnen Scouting dragen bij om iemand in aanmerking te laten komen voor een dergelijke onderscheiding.

Download PDF