Aflastingen (update 2)


Beste scouts, regio medewerkers en bestuurders.

Vanuit Scouting Nederland is duidelijkheid gekomen over alle regioactiviteiten en trainingen tot de zomer.
In verband met het risico voor de gezondheid door het Coronavirus – en beperkte voorbereidingsmogelijkheden – zijn die allemaal afgelast.

De viering van het jubileum begin september is uitgesteld tot een latere datum. Voor meer info  20-upchallenge.nl.

De volgende geplande activiteiten zijn afgelast.

  • Regionale Scoutingwedstrijden
  • Jungledag
  • Bever-Doe-Dag

Training

  • Basistraining
  • Kamptraining
  • EHBO training

Waterwerk

  • Pinksterkamp
  • DWAC-dag
  • Zeilkampen

De betrokken personen en deelnemers ontvangen een bericht van de organisatoren.

Waar mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve (online) invulling en inhaal mogelijkheid.

Download PDF

Aflastingen (update 1)


Beste scouts, regio medewerkers en bestuurders.

Vanuit Scouting Nederland is het verzoek gekomen alle activiteiten tot en met 31 mei te heroverwegen in verband met de gezondheid en beperkte voorbereidingsmogelijkheden.

De uitkomst is tot onze grote spijt dat wij onze activiteiten: Regionale Scoutingwedstrijden (RSW), Pinksterkamp, EHBO en Kamptraining, Scouting Academy af lasten.
De bijeenkomsten als vlootraad en regioraad zullen in een digitale vorm plaatsvinden. 
Regio Drie Rivieren Utrecht, waaronder Admiraliteit 12, volgt het advies van Scouting Nederland. Dat betekent dat de activiteiten en trainingen die tot 31 mei gepland stonden, NIET doorgaan. 

Scouting staat voor verbinding en met elkaar activiteiten ondernemen. Hier zien we ondertussen leuke voorbeelden van online. 
Wat dacht je van een special edition van de Jamboree On the Internet (JOTI) op 3-5 april. Voor meer informatie: https://youtu.be/wyJW7kEqe-c

Laat de kracht van scouting in deze spannende tijd doorgaan en connect met je mede scouts en leiding. Organiseer digitale opkomsten. En houdt veel contact met elkaar door te bellen en te appen!
Ook ik ben bereikbaar hiervoor.

Het nieuws verandert in een snel tempo. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, die invloed hebben op regionale activiteiten en trainingen, zal ik je informeren. 

Met vriendelijke groet,
Maarten van Beek

Voorzitter
Regio Drie Rivieren Utrecht

Download PDF

Bijeenkomsten zijn afgelast

De bijeenkomsten tot 01-04-2020 zijn afgelast.

Op 12-03-2020 is in een persconferentie door het kabinet aangegeven dat evenementen van meer dan 100 personen moeten worden afgelast.
Dit betekent tot onze grote spijt dat wij onze activiteiten Regionale Explorer Dag, thema avond ‘meiden binnen scouting’, EHBO training en CWO theorie examen uitstellen.

Vandaag heeft Scouting Nederland haar advies aangescherpt wat betreft de Scouting in relatie tot het coronavirus. Scouting Nederland adviseert alle Scoutinggroepen om de opkomsten en kampen tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Deze lijn trekken we door naar regionale activiteiten en trainingen.

In het Scoutingspel vindt veel fysiek contact plaats, met dit besluit sluiten we aan bij het advies van het kabinet om sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. Hiermee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als vereniging.

Regio Drie Rivieren Utrecht, waaronder Admiraliteit 12, volgt het advies van Scouting Nederland. Dat betekent dat de activiteiten en trainingen die tot 31 maart gepland stonden, NIET doorgaan.

We zullen u, zodra er meer informatie is, informeren over de activiteiten en trainingen die na die datum volgen.

Namens het bestuur,

Maarten van Beek
Voorzitter Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht

Download PDF

Verslag kennismaken met de gemeente Utrecht

Maak kennis met de gemeente Utrecht

Geplaatst op 11-02-2020 door Rene Reynders

De scoutinggroepen in de gemeente Utrecht willen de relatie met de gemeente Utrecht verstevigen.
De Regio organiseert als koepelorganisatie een avond op 05-03-2020 over onder andere de vrijwilligerscentrale en de subsidieregeling in de gemeente Utrecht. De contactpersoon bij de gemeente is beschikbaar voor vragen en toelichting.

Dit is het verslag van deze bijeenkomst.

Vrijwilligerscentrale Utrecht

De vrijwilligers centrale kent een aanbod van workshops en geeft ondersteuning bij het werven van vrijwilligers. De vrijwilligers centrale verwijst ook naar het document werven en behoud vrijwilligers van Scouting Nederland.

Zie verder de video en presentatie.

Bruggen Merwedekanaal

De gemeente heeft een opdracht veel nieuwe woningen te bouwen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk langs het Mewedekanaal geven ingeplande bruggen een forse beperking bij het leren roeien en zeilen binnen de gemeente. De scoutinggroepen van het waterwerk vragen hier uitdrukkelijk aandacht voor.

De Regio in overzicht

Omdat een aantal mensen nieuw is, wordt met een korte presentatie de Regio toegelicht.

Nieuwe regels verdeling subsidie voor groepen in de gemeente Utrecht

De scoutinggroepen zouden hun huidige activiteiten niet kunnen aanbieden zonder subside van de gemeente Utrecht. De groepen hebben de opgave van de bedragen 2020 ontvangen. De bedragen waren in lijn met de gecommuniceerde verwachting in 2019.

Nieuw is het samenvoegen van scouting Jong Verkenners met scouting Utrecht Oost. Ook is een nieuwe studentengroep opgericht.
De nieuwe regeling ziet niet op een nieuwe groepen in het eerste jaar. De opgeven bedragen voor de studentengroep zijn een maximum. Per drie maanden kijken in hoeverre aanspraak gemaakt kan worden. Het niet uitgekeerde bedrag gaat naar de overige groepen.

Hoewel alle groepen akkoord zijn gegaan met de nieuwe regeling van verdeling van de subsidie, zijn er drie groepen die achteraf wel moeite hebben met de uitkomst. Dit is een onderwerp voor de evaluatie.

Bij de introductie van de nieuwe subsidieregeling voor de groepen in de gemeente Utrecht in 2018 is door de groepen een reflectiegroep in het leven geroepen. Het doel van groep is reflectie te geven op de uitvoering en evaluatie van de subsidieregeling. Het bestuur van de regio heeft reflectie gekregen bij de communicatie in 2019 en de uitvoering in 2020.
Het bestaan van de reflectiegroep is genoemd in het voorstel van de groepen aan de gemeente. Voor de bemensing van deze werkgroep hebben zich leden van scouting Willem de Zwijger, scouting Zuilen en Wilhelmina Zeeverkenners gemeld. De vertegenwoordiger van scouting Willem de Zwijger heeft te kennen geven er na een jaar mee op te houden. Een bestuurslid van scouting Utrecht Oost heeft te kennen gegeven lid te willen worden van deze refelectiegroep en de groep te willen activeren. Ook staat het opschrijven van hun huishoudelijk reglement op de agenda.

En verder…

Oproep

De gemeente Utrecht ziet dat projectontwikkelaars rechtstreeks contact opnemen met scouting en voortvarend te werk willen gaan. De belangen van scouting, de gemeente en de dienstverlening aan de bewoners zijn daarbij niet altijd gewaarborgd. De gemeente doet een oproep om contact op te nemen met de contactpersoon bij de gemeente om gezamenlijk op te trekken. Het bestuur van de Regio geeft dit verzoek door aan de betreffende groepen.

Domstad polis

Zie de informatie over verzekeringen van Scouting Nederland.
Als aanvullende dekking voor alle vrijwilligers in de stad heeft de gemeente Utrecht de Domstad polis.

U-pas

De uitvoering van de U-pas geeft geen bijzonderheden.
Het blijft van belang om de uitvoering discreet doen om het jeugdlid geen afwijkende status te geven.

OZB

De regelgeving geeft de mogelijkheid om de OZB voor bepaalde instellingen te korten.
De gemeente Utrecht geeft desgevraagd aan niet voor de korting op de OZB te kiezen.

Onderverhuur

In het erfpacht voorwaarden zijn de mogelijkheden van onderverhuur soms te dwingend beschreven. De voorwaarden voor onderverhuur kunnen mogelijk beter worden omschreven.
Een groep kan contact opnemen met de contactpersoon bij de gemeente om de mogelijkheden te bekijken.

Jubileum

In 2020 viert de Regio haar twintigjarig bestaan. Voor de viering hebben al ruim duizend deelnemers zich ingeschreven.

Reacties

Vragen of opmerkingen via helpdesk@scouting-utrecht.nl

Download PDF