Privacyverklaring.

De Regio heeft haar privacyverklaring gepubliceerd.

De Regio Drie Rivieren Utrecht (verder: ‘Regio’) is een onderdeel van Scouting Nederland. Via de stichting Scouting Utrecht biedt de Regio bovengroepse activiteiten, trainingen en ondersteuning aan 40 Scoutinggroepen, 3.000 jeugdleden, 1.250 stafleden in de stad Utrecht, het westen van de provincie Utrecht en aan het waterwerk in Midden Nederland.

De Regio houdt zich aan de privacy richtlijnen van Scouting Nederland. Deze richtlijnen staan in de privacyverklaring van Scouting Nederland.

Aanvullend hanteert de Regio haar eigen privacybeleid. In de privacyverklaring staat, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het doel van de verzameling van persoonsgegevens van de (jeugd-) leden en derden door de Regio. Ook wordt aandacht besteed aan de omgang met deze gegevens.

Download PDF