Maak de kalender overzichtelijker

Onder de kalender staan knoppen waarmee je categorieen aan en uitzet.

TIP: zet alleen die categorieën aan die je wilt zien.

Download PDF