Scoutcentrum als stemlokaal.

Door een misverstand is het SCU bij de verkiezingen voor de provinciale staten op 20 maart geen stemlokaal.

Scouting Drie Rivieren Utrecht wil haar maatschappelijke betrokkenheid graag bevestigen door het Scoutcentrum Utrecht als stemlokaal ter beschikking te stellen. Dit is al jaren het officieel beleid.

Bij de inspectie op toegankelijkheid is door een ongelukkige uitspraak van een iemand in het scoutcentrum, de inspectie er van uitgaan dat het stemlokaal niet welkom was.
Dat is niet volgens het officieel beleid van de Regio en de gemaakte afspraken met de gemeente.
Het misverstand is ontstaan door niet professioneel gedrag van zowel van scouting als van de inspectie. In voorkomende situaties graag dit soort misverstanden voorkomen door af te stemmen met de contactpersoon van de Regio.

Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei zal het SCU weer als stemlokaal worden gebruikt.

Download PDF