Nieuwe beleidsregel subsidie.

Op basis van de inbreng van de groepen en de adviezen van het subsidiebureau (Algemene Subsidieverordening) en de jurist van de gemeente, is het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling Scouting Regio Utrecht voorgelegd aan de wethouder.
De verantwoordelijke wethouder, Maarten van Ooijen, is op 8 april 2019 akkoord gegaan. 

Het beleidsvoorstel wordt binnenkort aan het college voorgelegd. 

De nu voorliggende tekst is in de geest van datgene wat de groepen in 2018 hebben voorgesteld en dat daarna door de gemeente is besproken met het bestuur van de Regio (de koepelorganisatie) en de aangewezen vertegenwoordiging van de groepen.
Enkele aanvullingen, bijvoorbeeld ‘art. 7 lid 2’ waren volgens de gemeente noodzakelijk, ze zijn in lijn met de verstrekte subsidiemiddelen van de afgelopen jaren.

Naar verwachting is de beleidsregel vanaf 2020 van kracht. 

De scoutinggroepen in de gemeente Utrecht moeten onder de nieuwe regels als gebruikelijk hun activiteitenplan en begroting indienen bij de penningmeester van de Regio. De begroting moest onder de oude regels 1 augustus ingeleverd zijn. Op verzoek van de groepen is dat nu uiterlijk 1 november.

In een volgend bericht geven we een voorbeeld van de verdeling over 2019 op basis van de nieuwe regels.

De beleidsregel vind je via deze link: Beleidsregel subsidie gemeente Utrecht.

Op vragen geven we graag antwoord. Stel je vraag via info@scouting-utrecht.nl.

Download PDF