Maak kennis met de gemeente Utrecht

Wij zien een wens van de scoutinggroepen in de gemeente Utrecht om de relatie met de gemeente Utrecht te verstevigen.
Wij organiseren als koepelorganisatie een avond op 05-03-2020 over onder andere de subsidieregeling in de gemeente Utrecht. Scoutcentrum Utrecht 20:00 uur.

De vrijwilligerscentrale geeft een korte presentatie.

Onze contactpersoon bij de gemeente heeft toegezegd er bij te zijn.

Het programma is het volgende.
- De Vrijwilligerscentrale Utrecht (wie zijn we en wat doen we):
   -over de workshops (aanbod, voor wie bedoeld);
   -over werving van vrijwilligers (hoe doe je dat).
- Globale uitleg verdeling subsidie van de gemeente Utrecht.
- Belang van jaarlijks vooraf een activiteitenplan en de begroting en achteraf uit het inhoudelijk jaarverslag en de financiƫle verantwoording.
- Toets op nut en noodzaak toegekende subsidie.

Het is mogelijk om vooraf vragen te stellen, die deze avond worden behandeld.

Bij vragen graag contact opnemen met de info@scouting-utrecht.nl.

Download PDF