Verslag kennismaken met de gemeente Utrecht

Maak kennis met de gemeente Utrecht

Geplaatst op 11-02-2020 door Rene Reynders

De scoutinggroepen in de gemeente Utrecht willen de relatie met de gemeente Utrecht verstevigen.
De Regio organiseert als koepelorganisatie een avond op 05-03-2020 over onder andere de vrijwilligerscentrale en de subsidieregeling in de gemeente Utrecht. De contactpersoon bij de gemeente is beschikbaar voor vragen en toelichting.

Dit is het verslag van deze bijeenkomst.

Vrijwilligerscentrale Utrecht

De vrijwilligers centrale kent een aanbod van workshops en geeft ondersteuning bij het werven van vrijwilligers. De vrijwilligers centrale verwijst ook naar het document werven en behoud vrijwilligers van Scouting Nederland.

Zie verder de video en presentatie.

Bruggen Merwedekanaal

De gemeente heeft een opdracht veel nieuwe woningen te bouwen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk langs het Mewedekanaal geven ingeplande bruggen een forse beperking bij het leren roeien en zeilen binnen de gemeente. De scoutinggroepen van het waterwerk vragen hier uitdrukkelijk aandacht voor.

De Regio in overzicht

Omdat een aantal mensen nieuw is, wordt met een korte presentatie de Regio toegelicht.

Nieuwe regels verdeling subsidie voor groepen in de gemeente Utrecht

De scoutinggroepen zouden hun huidige activiteiten niet kunnen aanbieden zonder subside van de gemeente Utrecht. De groepen hebben de opgave van de bedragen 2020 ontvangen. De bedragen waren in lijn met de gecommuniceerde verwachting in 2019.

Nieuw is het samenvoegen van scouting Jong Verkenners met scouting Utrecht Oost. Ook is een nieuwe studentengroep opgericht.
De nieuwe regeling ziet niet op een nieuwe groepen in het eerste jaar. De opgeven bedragen voor de studentengroep zijn een maximum. Per drie maanden kijken in hoeverre aanspraak gemaakt kan worden. Het niet uitgekeerde bedrag gaat naar de overige groepen.

Hoewel alle groepen akkoord zijn gegaan met de nieuwe regeling van verdeling van de subsidie, zijn er drie groepen die achteraf wel moeite hebben met de uitkomst. Dit is een onderwerp voor de evaluatie.

Bij de introductie van de nieuwe subsidieregeling voor de groepen in de gemeente Utrecht in 2018 is door de groepen een reflectiegroep in het leven geroepen. Het doel van groep is reflectie te geven op de uitvoering en evaluatie van de subsidieregeling. Het bestuur van de regio heeft reflectie gekregen bij de communicatie in 2019 en de uitvoering in 2020.
Het bestaan van de reflectiegroep is genoemd in het voorstel van de groepen aan de gemeente. Voor de bemensing van deze werkgroep hebben zich leden van scouting Willem de Zwijger, scouting Zuilen en Wilhelmina Zeeverkenners gemeld. De vertegenwoordiger van scouting Willem de Zwijger heeft te kennen geven er na een jaar mee op te houden. Een bestuurslid van scouting Utrecht Oost heeft te kennen gegeven lid te willen worden van deze refelectiegroep en de groep te willen activeren. Ook staat het opschrijven van hun huishoudelijk reglement op de agenda.

En verder…

Oproep

De gemeente Utrecht ziet dat projectontwikkelaars rechtstreeks contact opnemen met scouting en voortvarend te werk willen gaan. De belangen van scouting, de gemeente en de dienstverlening aan de bewoners zijn daarbij niet altijd gewaarborgd. De gemeente doet een oproep om contact op te nemen met de contactpersoon bij de gemeente om gezamenlijk op te trekken. Het bestuur van de Regio geeft dit verzoek door aan de betreffende groepen.

Domstad polis

Zie de informatie over verzekeringen van Scouting Nederland.
Als aanvullende dekking voor alle vrijwilligers in de stad heeft de gemeente Utrecht de Domstad polis.

U-pas

De uitvoering van de U-pas geeft geen bijzonderheden.
Het blijft van belang om de uitvoering discreet doen om het jeugdlid geen afwijkende status te geven.

OZB

De regelgeving geeft de mogelijkheid om de OZB voor bepaalde instellingen te korten.
De gemeente Utrecht geeft desgevraagd aan niet voor de korting op de OZB te kiezen.

Onderverhuur

In het erfpacht voorwaarden zijn de mogelijkheden van onderverhuur soms te dwingend beschreven. De voorwaarden voor onderverhuur kunnen mogelijk beter worden omschreven.
Een groep kan contact opnemen met de contactpersoon bij de gemeente om de mogelijkheden te bekijken.

Jubileum

In 2020 viert de Regio haar twintigjarig bestaan. Voor de viering hebben al ruim duizend deelnemers zich ingeschreven.

Reacties

Vragen of opmerkingen via helpdesk@scouting-utrecht.nl

Download PDF