Activiteiten voor vluchtelingkinderen!

Scouting Utrecht #WithRefugees

Vanuit scouting krijgt de Regio Drie Rivieren Utrecht verzoeken om activiteiten voor vluchtelingkinderen te organiseren. Dat verzoek werken we graag uit.

Woensdag 30-03-2022 is een startbijeenkomst voor dit initiatief in het Scoutcentrum Utrecht om 20:00 uur. We geven de stand van zaken. Bij voldoende interesse zoeken we stafleden voor het team organisatie en voor de pool uitvoering.

Graag aanmelden via: info@scouting-utrecht.nl.

We brengen mogelijkheden in kaart. We zien een gestructureerde aanpak die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Via onze contacten zoeken we locaties met vluchteling kinderen waar activiteiten gewenst zijn. Voorlopig komen die kinderen nog niet vanuit de locatie naar scouting.
Uit ervaring van Scouting Nederland weten we dat eenvoudige activiteiten voor kinderen in de opvang zinvol zijn. Denk aan tekenen, knutselen, balspellen, steltlopen.
Aandacht voor de ouders en begeleiders is ook gewenst.

Het is natuurlijk ook mogelijk om individueel hulp te bieden. Neem daarvoor contact met de initiatieven in je gemeente.

Meer info staat in de volgende bijlagen.

  • Activiteiten voor kinderen van vluchtelingen.
  • Overzicht van gemeentes in de Veiligheidsregio Utrecht.