Admiraliteit

< terug

De Regio streeft naar veilig plezier op het water. De Admiraliteit voert dat beleid uit. De Admiraliteit kent een bestuur en commissies. Twee keer per jaar keurt de Vlootraad het beleid goed. Zie ook de eigen website van de Admiraliteit.

De hoofdtaak van de Admiraliteit is ondermeer het volgende.

 • Voeren van overleg, verzamelen en aanbieden van informatie en het volgen van ontwikkeling voor het veilig en milieubewust varen.
 • Organiseren van trainingen, regionale, interregionale, dan wel landelijke trainingen.
 • Verzorgen van botenkeuringen.
 • Toetsen van kennis en vaardigheden bij kader en jeugdleden.
 • Stimuleren en ondersteunen van activiteiten.

Door aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Watersport Vereniging is de belangenbehartiging bij de watersport veiliggesteld.

Voor het verwezenlijken van de verschillende activiteiten zijn de volgende bijeenkomsten gepland.

 • In het voorjaar en najaar een speloverleg waterwerk met alle groepen; de Vlootraad
 • maandelijks een afstemmingsbijeenkomst van de verschillende commissies en het bestuur
 • maandelijks of tweemaandelijks commissievergaderingen van de technische- en de nautische / veiligheidscommissie (TAC en NAC)
 • start en programma training waterwerk en de cursus werfbaas
 • een tot twee maal per jaar afstemmingsbijeenkomst CWO-beoordelaars in voorjaar en najaar theorie-examens voor CWO
 • voorjaar en najaar vaardagen voor CWO, in het voorjaar een weekendcursus CWO
 • voorjaarskeuringen bij de groepen van varend materiaal (in het water) en najaarskeuringen bij de groepen van varend materiaal (op de kant)
 • groepsbezoeken voor de wat informeler contacten
 • landelijke platvorm overleggen waterwerk; kleine Vlootraad
 • ledenactiviteiten; bijvoorbeeld een vlottentocht, maar zeker het pinksterweekend met de roei, wrik en zeilwedstrijden

De Admiraliteit zorgt voor veilig plezier op het water …

Het veiligheidsbeleid kent drie peilers.
Twee daarvan worden geregeld in de Nautisch Technische Richtlijnen, de derde door de leiderserkenningen.

 1. CWO diploma (vroeger machtigingen Bootleiding);
 2. Leiderserkenningen;
 3. Botenkeuringen.

Door CWO training

De eisen voor het CWO-diploma zijn landelijk vastgesteld.
Voor het toetsen van de kennis en vaardigheden heeft Scouting Nederland per 1 januari 1999 aansluiting gezocht bij de diploma-eisen van de Commissie Watersport Opleidingen.

 • CWO Instructieboek Kielboot I, II en III
 • CWO Instructieboek Wedstrijdzijlen

Elke boot die in scoutingverband vaart, moet behoorlijk zijn bemenst en onder leiding staan van een lid dat in het bezit is van een CWO-diploma voor het type schip en het soort vaarwater waarop gevaren wordt.
Om een dergelijk diploma te verwerven moet het lid een examen afleggen. In dat examen wordt behalve naar de praktische en theoretische kennis en vaardigheden, gekeken naar de leiderschapscapaciteiten en het besef van verantwoordelijkheid.

Tot de bemanningseisen behoort bij motorschepen vanaf vijftien meter, dat er een lid van de bemanning in het bezit moet zijn van een Motordrijverscertificaat.
Verder is als eis gesteld dat de opvarenden / leden van de bemanning voldoende moeten kunnen zwemmen of een reddingsvest dragen.
Voor elk bemanningslid moet er een reddingsvest aan boord zijn, dat wordt gedragen als de omstandigheden daarom vragen.

Door Leiderserkenningen

In elke speltak van elke Scoutinggroep moet ten minste iemand van het team in het bezit zijn van een erkenning.
Voor een leiderserkenning moet een introductie en per speltak een spel en programmatraining worden gevolgd. Een stage maakt daarvan deel uit. Behalve zaken als organisatie van de vereniging, maakt het leidinggeven en het vormgeven aan het spel van Scouting de hoofdmoot van de training uit.

Voor leiding van de water speltakken geldt als aanvullende eis, dat deze in het bezit moet zijn van een CWO. daarmee is gewaarborgd dat de waterwerkleiding over voldoende nautische en technische bekwaamheden en inzichten beschikt.

Door botenkeuringen

Om te bewerkstelligen dat het varend materiaal aan veiligheidseisen voldoet moet dit regelmatig aan een keuring worden onderworpen.
Voor vrijwel alle schepen betekent dit dat zij jaarlijks door de Nautisch Technische Commissie worden gekeurd. Hierbij wordt gelet op de eisen die gelden voor de klasse van het schip, op de onderhoudstoestand en op de inrichting en uitrusting.
Hierbij wordt rekening gehouden met het soort vaartuig, het thuiswater en het beoogde vaarwater.

Voor elk goedgekeurd schip wordt jaarlijks een keuringssticker verstrekt. De uitslag van de keuring kan worden aangetekend op het keuringscertificaat/ meetbrief en wordt opgenomen in de landelijke registratie.
Uiteraard mag met een afgekeurd schip niet worden gevaren en mag niet op een vaarwater worden gevaren waarvoor het schip niet geschikt bevonden is.