Uitvoeren aanvraag en verdelen subsidie

< terug

De Regio doet als koepelorganisatie de aanvraag en voert de verdeling uit van de subsidie van de gemeente Utrecht.

De aanvraag en verdeling van de subsidie is volgens de regels van het besluit ‘Beleidsregel Scoutingactiviteiten’ van 25-04-2019.

De uitbetaling van de subsidie is in vier termijnen.

• 35% februari;
• 25% mei, mits inhoudelijk jaarverslag en financiële verantwoording is ingeleverd;
• 20% augustus;
• 20% november, mits activiteitenplan en de begroting is ingeleverd.

Meer informatie bij de contactpersoon voor de gemeente Utrecht: rene.reynders@scouting-utrecht.nl.