Uitvoeren subsidie

<terug

De Regio voert als koepelorganisatie de aanvraag en verdeling uit van de subsidie van de gemeente Utrecht.

De aanvraag en verdeling van de subsidie is volgens de regels van het besluit ‘Beleidsregel Scoutingactiviteiten’ van 25-04-2019.

De uitbetaling van de subsidie is in vier termijnen.

• 35% februari;
• 25% mei, mits inhoudelijk jaarverslag en financiële verantwoording is ingeleverd;
• 20% augustus;
• 20% november, mits activiteitenplan en de begroting is ingeleverd.

Download PDF