Ruimtelijke Ontwikkelingen in Utrecht

< terug

Ruimtelijke ontwikkelingen is hier ‘herbestemming van gronden en terreinen, nieuwbouw en activiteiten van buren van scoutinggroepen in de gemeente Utrecht’.

Maik Schulz is de contactpersoon voor scouting binnen de gemeente Utrecht. Hij is Beleidsadviseur en Projectleider van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
De onderdelen van de gemeentelijke organisatie hebben met elkaar het volgende afgesproken. De gemeente is één identiteit en spreekt met één stem. De ruimtelijke en maatschappelijke belangen worden intern afgewogen binnen de gemeente. De diverse afdelingen overleggen dus eerst intern en komen dan gezamenlijk met één standpunt naar buiten – op die manier zou het moeten gaan.

Initiatief ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen in Utrecht’ voor scoutinggroepen

Zie de uitgangspunten

Zie het statement Ruimtelijke Ordening.

Zie het statement Groei.

De stad Utrecht wordt de komende jaren intensiever gebruikt en bebouwd. Denk aan plan Maarschalkerweerd en de bebouwing langs het Merwedekanaal. Bij de verdichting van de stad kijkt men ook naar de huidige terreinen van scouting. Vooral voor ruimte voor nieuwe woningbouwprojecten. 

De aanwezigheid van scouting beïnvloed de ruimtelijke plannen. Het initiatief ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’ in Utrecht voor scoutinggroepen’ is bedoeld om groepen bewust te maken over de hen rakende ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Utrecht. 

De gemeente maakt een integrale afweging over het gebruik van de schaarser wordende grond in een verdichtende stad. Welke bijdrage leveren scoutinggroepen aan Utrecht? En hoe draagt scouting dit naar buiten?

Sommige groepen lijken niet voldoende voorbereid op de aanstaande ontwikkelingen. Bijvoorbeeld is de huur- of gebruikersovereenkomst duidelijk, welke rechten en plichten zijn hieraan verbonden? Welke status heeft een toezegging van een ontwikkelaar met betrekking tot een vervanging van een scoutinggebouw?

Platform

De Regio als koepelorganisatie heeft gemeend de groepen te ondersteunen met een platform voor onderlingen uitwisseling van kennis en ervaring. Op dat platform kan de hulpvraag worden uitgesproken. De groepen die over de benodigde kennis en ervaring beschikken kunnen deze delen met de groepen die dat nog niet hebben.  Ook gezamenlijke inzet van externe deskundigen is denkbaar.

Iedere groep voert natuurlijk haar eigen beleid en kiest er voor wel of geen bijdrage te leveren aan dit platform.

De Regio hield een eerste vergadering elektronisch op 29-10-2020. 

Je kan je namens je scoutinggroep aanmelden voor deelname aan het platform op rou@scouting-utrecht.nl.

De uitdaging

Weet wat je als groep wilt!

Weet wat voor jouw groep nu van toepassing is over eigendom, huur, bestemmingsplan en gebruikersvergunning.

Ben je een buurtgebonden groep, wat is je toekomst perspectief, kan je voldoende (waterwerk-) activiteiten doen in je omgeving?
Wil je blijven waar je zit, verhuizen, als zelfstandige groep of samenwerken met een andere groep? Wat en wie heb je als voorbereiding nodig om dat plan te verdedigen of uit te onderhandelen? Denk er over na en praat erover in je groep.

Doet je groep voldoende aan promotie? Is de groep bekend met en in de gemeentelijke organisatie?

Heeft je groep een duidelijk aanspreekpunt voor deze onderwerpen?

Infoavond

Maik Schulz van de gemeente afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling gaf 29-10-2020 aan wat hij van de groepen verwacht, zodat scouting een volwaardige voorzienig blijft.

Agenda 29-10-2020 20:00 uur

  • Call to action. Wat is de urgentie om nu in actie te komen.
  • Uitdaging. Wat kan een groep als eerste doen als voorbereiding?
  • Promotie. Welke bijdrage leveren scoutinggroepen aan Utrecht? Hoe vertellen we dat?

Vervolg

Wat er ook aan ontwikkeling langskomt, het vraagt extra energie, dus hou er rekening mee.