Coordinator Activiteiten

< terug

Functiebeschrijving 

Leiding geven aan het uitvoeren van het programma van bovengroepse-activiteiten voor één of meer speltakken in de Regio; bevers, dolfijnen, welpen esta’s en kabouters (DWEK, scouts, explorers en stafleden 18+.

Het democratisch proces toepassen van regels en afspraken die richting geven aan de uitvoering van deze activiteiten.

Afstemmen speltak-activiteiten met het bestuur van de Regio.

Opzetten en bijhouden van een transparant netwerk van de organisatoren van de activiteiten.

Communicatie in de vorm van (een toelichting op) plan van aanpak, begroting, draaiboek en evaluatie.

Verbeteren en vernieuwen van het activiteiten-programma.

Beleidsaanbevelingen doorgeven aan het bestuur voor verbetering van de activiteiten.

Bijzonderheden

Bijeenkomsten voor het organiseren van activiteiten worden in het scoutcentrum Utrecht gehouden.

Bekendmaken van activiteiten aan de groepen via tekstbijdragen voor website en social media.

Per speltak is een budget ter beschikking om de algemene kosten te bestrijden. Activiteiten dragen in principe de eigen kosten, tenzij anders is afgesproken.

Het gebruik van het programma aanbod van Scouting Nederland wordt gestimuleerd.

Het volgen van trainingen wordt gestimuleerd.

Er is een functionerend netwerk van contactpersonen en organisatoren.

Het bestuur streeft naar een continue proces van kwaliteitsbepaling en bijstelling van de activiteiten.

Per activiteit moet gerekend worden op een tijdsbeslag van minimaal twee tot drie bijeenkomsten vooraf en de eigen voorbereiding.

Activiteitenprogramma

De activiteiten zijn onder meer: de volgende.

  • Bever spetterfestijn
  • Bever doedag
  • DWEK speldag
  • Regionale Scouting Wedstrijden
  • Regionale Scouting Dag
  • Regionale Explorer Dag
  • Eenmalige activiteiten
  • Regionale Zwemwedstrijden
  • Activiteiten voor stafleden, zoals de Bowlingavond.

De Admiraliteit kent aanvullend een eigen activiteitenprogramma.