Tekens van Waardering

< terug

Uitreiking teken van waardering

Je kent ze wel. Die vrijwilligers die jaar in jaar uit hun werk doen voor de vereniging. Ongemerkt en bijna vanzelfsprekend. Zij verdienen  erkenning, publiciteit en waardering!

Nieuwe waarderingstekens

De nieuwe waarderingstekens van scouting…

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Scouting is trots op zijn vrijwilligers! Zonder vrijwilligers zijn er geen wekelijkse opkomsten en kunnen 3000 leden in onze regio niet elke week werken aan hun eigen ontwikkeling. Om vrijwilligers gebonden en gemotiveerd te houden vinden we het belangrijk dat ze worden gewaardeerd.

Eén van de manieren om vrijwilligers te waarderen is door het uitreiken van waarderingstekens. Om het zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen willen we je graag informeren over deze nieuwe waarderingstekens.

Achtergrond

In 2017 is besloten om over te gaan op een nieuw stelsel van waarderingstekens. Het huidige stelsel heeft een aantal tekortkomingen en ook in een enquête bleek dat er in het land behoefte was aan een nieuw stelsel. Dat heeft geleid tot een voorstel van nieuwe waarderingstekens tijdens de landelijke raad in juni 2018. Daarna is nog even tijd genomen om het proces te ontwerpen en op te zetten. Inmiddels weten we dat alles er klaar voor is om de nieuwe waarderingstekens vanaf 2 april 2018 ook echt uit te gaan reiken.

De tekens

In de plaats van de oude drie waarderingstekens, zijn er vier nieuwe waarderingstekens, op volgorde van laag naar hoog:

 • De gouden vos
 • Gouden Oehoe
 • Gouden Edelhert
 • Zilveren wolf

Dit sluit aan bij de internationale waarderingstekens, waar de bronzen wolf het hoogste waarderingsteken is. Daarnaast zijn er ook vier nieuwe tekens die aansluiten bij de huidige andere tekens:

 • Vriendschapsteken als waardering van een vriendschap met een aan scouting verbonden persoon of organisatie die veel betekent voor die organisatie.
 • Maatschappelijke inzet Een lid dat zich heeft ingezet voor (lokale) maatschappelijke kwesties en hierbij initiator is van de activiteit, kan een teken voor maatschappelijke inzet ontvangen. Voor jeugdleden moet er aantoonbaar meer zijn gedaan dan de reguliere activiteiten die al voorkomen in het Scoutingprogramma. Voor alle leden.
 • Bijzondere verdienste Het waarderingsteken wordt uitgereikt aan vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan een activiteit of project op (inter)nationaal, (boven)regionaal of lokaal niveau. Voor kaderleden en leiding.
 • Teken van moed als waardering van moedig optreden, voor alle leden.

Nieuw proces

Om te voorkomen dat regio’s waarderingstekens verschillend beoordelen, zijn er interregionale commissies opgezet die waarderingstekens beoordelen. Ook is het formulier gedigitaliseerd en zijn er een aantal aanpassingen in gedaan. Hierbij is gezocht naar een juiste balans tussen voldoende informatie om een goed beeld te krijgen en de complexiteit van het formulier.

Voor jou als aanvrager neem je de volgende stappen:

 • Bepaal voor welk waarderingsteken de scout in aanmerking komt
 • Download het relevante formulier van de scouting.nl website
 • Op basis van de vragen in het formulier geeft het formulier ook aan waar je hem naartoe moet sturen.
 • Twijfel je? Stuur het formulier dan naar Rudolf van den Eventuin: rudolf.van.den.eventuin@scouting-utrecht.nl
 • De interregionale commissie bepaalt of je aanvraag terecht is en aan de eisen voldoet, en zorgt voor afhandeling. Tijdens het proces word je op de hoogte gehouden. Afhankelijk van het teken kan een andere commissie de beoordeling doen, maar daar draagt de commissie zorg voor.
 • Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, krijg je een code om het teken in de scoutshop te bestellen
 • Je bestelt het teken zelf in de scoutshop met de code

De eisen en nieuwe formulieren staan op de website van Scouting Nederland: https://www.scouting.nl/downloads/themas-en-projecten/vrijwilligers/waarderingstekens. Er is een ander formulier voor een Mac en voor een Windows computer.

Vragen?

Op de website van Scouting Nederland vind je meer informatie over de waarderingstekens: https://www.scouting.nl/themas-en-projecten/vrijwilligers/waarderingstekens.

Vanuit de Regio Drie Rivieren Utrecht is Rudolf van den Eventuin het aanspreekpunt voor de waarderingstekens.

Als je vragen of opmerkingen hebt, schroom niet en stuur ze naar Rudolf van den Eventuin: rudolf.van.den.eventuin@scouting-utrecht.nl

Scouting Vrijwilligers Award

De Regio wil iets extras doen. In 2001 was het internationaal jaar van de vrijwilliger. In dat jaar is de Scouting Vrijwilligers Award voor het eerst uitgereikt.
Hoe deze Award wordt toegekend? De groepen mogen nomineren. Iedereen mag genomineerd worden, dus stafleden uit de Regio, maar ook een ouder van een jeugdlid, een vrijwilliger in de ScoutShop of een contactpersoon bij de gemeente. De Award verlening gaat vergezeld van de nodige publiciteit. De nominee wordt in ieder geval in de bloemetjes gezet. Het bestuur van de Regio wijst een winnaar aan. De Scouting Vrijwilliger Award betekent naast een oorkonde ook iets tastbaars.
De Award wordt meestal bij de afsluiting van dit seizoen uitgereikt. De leden van de organisatie van de Award verlening zijn uitgesloten van deelname.

De Scouting Vrijwilligers Award vraag je aan via de helpdesk.

De waarderingstekens vraag je tijdig – drie maanden van te voren – via de helpdesk van de Regio aan bij het service centrum van Scouting Nederland.

Onderscheidingen van de stad Utrecht

De Speld van de stad Utrecht wordt toegekend aan personen die zich langdurig (minimaal twintig jaar) op buitengewone wijze (bestuurlijk) voor Utrecht hebben ingezet op kerkelijk, cultureel, sociaal maatschappelijk of sportief gebied .

De stadsmedaille wordt toegekend aan personen die langdurig (minimaal twintig jaar) in bestuurlijke functies op breed maarschappelijk terrein voor de stand verdienstelijk hebben gemaakt.

Functies binnen Scouting dragen bij om iemand in aanmerking te laten komen voor een dergelijke onderscheiding.

De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Utrecht.

Koninklijke Onderscheidingen

Ter gelegenheid van de verjaardag van zijne Majesteit de Koning worden elk jaar Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Iedereen kan worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Misschien ken je wel iemand die een ‘lintje’ verdiend. Iemand die zich al jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of sportief terrein.

Functies binnen Scouting dragen bij om iemand in aanmerking te laten komen voor een dergelijke onderscheiding.

De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de kandidaat woont.