Regioraad

< terug

  1. De regioraad is het hoogste orgaan in de Regio.
  2. De regioraad draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de Regio en functioneert tevens als overlegorgaan voor alle regio zaken.
  3. De leden van de regioraad handelen in de geest van de groeps- of kringvereniging die zij vertegenwoordigen, daarbinnen hebben zij vrijheid van handelen.
  4. De regioraad bestaat uit één vertegenwoordiger per groeps- en kringvereniging in de Regio.
  5. De functies van voorzitter en secretaris van de regioraad worden vervuld door de voorzitter en secretaris van het regiobestuur.

De afvaardiging van elke groep komt minstens twee maal per jaar bij elkaar in de Regioraad. In deze bijeenkomst bespreken we het beleidsplan en het jaarlijkse werkplan met bijbehorende begroting en de actuele thema’s. Daarnaast worden de vacatures in de Regio benoemd. Meestal is er ook ruimte voor een presentatie over een actueel onderwerp. De Regioraad is ook de plaats waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en waar contacten worden gelegd.

Naast bestuursleden zijn stafleden ook van harte welkom!