Explorers

< terug

Voor Explorers worden in de Regio meerdere activiteiten georganiseerd.

Ben, ken of weet je iemand die wil mee denken, helpen organiseren of iets anders wil betekenen in de Regio voor de Explorers? Het speltakoverleg voor Explorers begeleiding, de borrel, is op 5 juni 2019.

Voor meer informatie neem je contact op met activiteiten@scouting-utrecht.nl.