Sociale Veiligheid

< terug

Sociale veiligheid in de regio

We vinden het binnen Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht belangrijk dat regiovrijwilligers en jeugd- en kaderleden in een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende regionale scoutingactiviteiten kunnen doen, kunnen trainen en elkaar ontmoeten.

Sociale veiligheid binnen de regio betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Scouting Nederland biedt goede handvatten om veilig te kunnen spelen en ontmoeten. De regio maakt gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. De regio heeft het volgende beleid:

Iedere vrijwilliger binnen de regio heeft een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). Deze wordt elke 3 jaar opnieuw aangevraagd.

  • Het regiobestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld: Charlotte Apell en Nadja Gadellaa-van der Hoef.
  • We schenken aandacht aan sociale veiligheid tijdens onze activiteiten, zowel in de voorbereiding als tijdens de activiteit of training.

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor kwesties rondom ongewenste omgangsvormen op scouting. Het om situaties waarbij je last hebt van ongewenste omgangsvormen tijdens regio activiteiten of binnen je eigen scoutinggroep wanneer je geen eigen vertrouwenspersoon hebt. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en ondersteuning. Ook kun je de vertrouwenspersoon benaderen als je (vermoedt) dat je een integriteitsschending hebt waargenomen. In dat geval kun je samen met de vertrouwenspersoon overleggen hoe je hierin melding zou kunnen doen.

De vertrouwenspersoon heeft als doel dat jij je ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de regio.

In onze regio hebben we twee vertrouwenspersonen, Charlotte Apelle en Nadja Gadellaa-van der Hoef. Zo heb je altijd de keuze met wie je in gesprek wilt gaan. Je kunt ze bereiken via vertrouwenspersoon@scouting-utrecht.nl. Als je naar dit mailadres mailt, krijgen ze allebei de mail. Je kunt ook één van de vertrouwenspersonen benaderen. Hieronder stellen ze zich voor en staan ook hun mailadressen.

Charlotte Apell

Ik ben als meisje van 7 jaar begonnen bij de kabouters van de Kardinaal de Jong groep in de binnenstad van Utrecht. Na de padvindsters en de sherpa’s ben ik als beverleiding begonnen. Helaas was het voor een groep in de binnenstad lastig om voort te kunnen bestaan en heeft de groep moeten besluiten te stoppen. Ik ben toen overgestapt naar Scouting Hoograven, waar ik bij verschillende speltakken leiding ben geweest. Tot op heden ben ik nog steeds aan deze groep verbonden. Naast leidinggevende taken heb ik ook in de stichting gezeten. Tot slot organiseer ik al een langere tijd samen met een groep enthousiaste vrijwilligers de Regionale Scouting Wedstrijden.

Leden die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen tijdens hun vrijwilligerswerk voor-, of in het kader van activiteiten van Regio Drie Rivieren of leden die lid zijn van een scoutingvereniging in Regio Drie Rivieren die geen eigen vertrouwenspersoon hebben, kunnen mij benaderen.

Jouw ervaring staat centraal. Wanneer je de situatie ervaart als storend of intimiderend, dan kun je mij inschakelen. Bij twijfel kan je uiteraard ook contact opnemen. Dan komen we er samen wel uit. Alles wat we bespreken blijft vertrouwelijk onder ons. Ik heb geheimhoudingsplicht!

Charlotte.appel@scouting-utrecht.nl

Nadja Gadellaa-van der Hoef

Nadja.gadellaa@scouting-utrecht.nl

Bemiddeling

Zijn er in jouw groep wel eens misverstanden, ruzies en conflicten? Kom je hier samen niet meer uit? Het netwerk bemiddelaars kan uitkomst bieden. Een bemiddelaar kan helpen het gesprek weer op gang te brengen en zo helpen om het conflict op te lossen. Een bemiddelaar is onpartijdig en heeft een frisse blik.

In alle gevallen wordt er geholpen om het gesprek tussen beide partijen weer op gang te brengen. In bijna alle gevallen wordt het conflict opgelost. Wanneer dat niet lukt, is men in ieder geval na bemiddeling weer in staat elkaar een hand te geven. Scouting Nederland heeft een netwerk van bemiddelaars. Hier vind je meer over dit netwerk. Je kunt ze bereiken via bemiddeling@scouting.nl

Eén van de bemiddelaars uit het netwerk komt uit onze regio. Hieronder stelt zij zich voor. Je kunt Anne ook rechtstreeks benaderen: anne.frijters@scouting-utrecht.nl