Praktijkbegeleiderstraining

<terug

De praktijkbegeleider is binnen de groep de spin in het web als het gaat om het ontwikkelen van mensen. Hij/zij zorgt ervoor dat (nieuwe) leidinggevenden inzicht krijgen in wat ze al kennen en kunnen. Hiervoor gebruiken de praktijkbegeleider (PB) en de leidinggevenden de kwalificatiekaart. Met deze kaart kan de praktijkbegeleider in een gesprek een inschatting maken van de competenties van de leiding.

Wat doet een praktijkbegeleider?

  • Begeleidt en beoordeelt, samen met de teamleider, de introductie van nieuwe leidinggevenden in het speltak team
  • Stimuleert de samenwerking en een goede taakverdeling in het speltak team
  • Bespreekt regelmatig met het speltak team de voortgang van het programma en het functioneren van het team
  • Geeft zo nodig advies en voorbeelden over de uitvoering van het activiteitenprogramma
  • Stimuleert leiding het beste uit zichzelf te halen en maakt afspraken over deskundigheidsbevordering
  • Begeleidt leidinggevenden in de ontwikkeling, toetsing en registratie van competenties
  • Koppelt voortgang terug naar de groepsbegeleider, maar maakt geen deel uit van het groepsbestuur
  • Heeft contact met praktijkcoach in de regio
  • Eens in de 6 weken is er overleg tussen de praktijkbegeleiders en praktijkcoaches om elkaar te helpen en de kwaliteit te waarborgen

Hiervoor is een nieuwe opzet gemaakt, in de lijn met de rest van Scouting Academy, waardoor deze training komt te vervallen. Daardoor in de plaats komt een persoonlijk opleidingstraject onder begeleidingvan één van de Praktijkcoaches van de regio.

Voor meer informatie: trainingsadministratie@scouting-utrecht.nl.